Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze
 návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
 
 

Záruční podmínky

Reklamační řád se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je u veškerého prodávaného zboží standardně 24 měsíců.

Záruční podmínky se vztahují na :
výrobní vady.
výrobní vady materiálu.

Záruční podmínky se nevztahují na tyto případy:
zboží bylo reklamováno po záruční době.
zboží bylo používáno v rozporu s doporučením výrobce uveřejněných na web stránkách výrobce nebo dovozce.
zboží bylo upravováno nebo opravováno zákazníkem či třetí osobou.
zboží bylo neodborně instalováno v rozporu s doporučením výrobce uveřejněných na web stránkách výrobce nebo dovozce.
zboží bylo poškozeno živelnou událostí - vodou , ohněm atd.
zboží bylo mechanicky poškozeno
zboží bylo opotřebeno při jeho obvyklém používání.
zboží vyžaduje údržbu a běžné opravy vyplývající z běžného používání. (např výměny funkčních dílů opotřebených používáním) .

Ostatní ujednání upraveno v obchodních podmínkách


Facebook
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
 

Dovozce ani výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku „ bot pro koně renegadehoofboots „ Zvážení použití je na uživateli (= např. jezdci) Zda v je použití vhodné. Uživatel bere na vědomí že bezpečnost závisí na stavu a typu povrchu (terénu) a že na různém povrchu jsou vlastnosti ovlivněny i počasím. Dále pak uživatel bere na vědomí že výrobek nemusí být vhodný pro každého koně a to hlediska vlastností kopyt na konkrétním koni tak pohybových rozdílností jednotlivých koní. Je na uživateli zda předem bude konzultovat se svým kovářem či veterinářem vhodnost využití. I zkušenosti jezdce je dobré zohlednit. Podpora výrobce nebo dovozce je informativní a užitné vlastnosti jsou ovlivněny dalšími faktory uvedenými výše.
 
 
© renegadehoofboots.cz